Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU4

De statliga företagens verksamhet (NU4)

Regeringen redogör i en skrivelse till riksdagen för förvaltningen av statens ägande i företag under 2013 och de fyra första månaderna 2014. Det finns skillnader i åsikter mellan olika partier i riksdagens näringsutskott när det gäller statliga företag. Men näringsutskottet vill betona hur viktigt det är att regeringen varje år redogör för det statliga ägandet av företag så att riksdagen kan följa och granska regeringens skötsel och styrning av företagen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om statliga företag.

Datum för beslutet: 14 januari 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:NU4 (pdf, 379 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas 2014 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2013/14:140). Utskottet föreslår att regeringens skrivelse läggs till handlingarna.

I betänkandet behandlas vidare en motion som väckts med anledning av skrivelsen och 18 motionsyrkanden om statliga företag från den allmänna motionstiden 2014. Motionsyrkandena rör bl.a. förändringar av verksamhetsinriktningen i statliga företag, förvaltning av statliga företag, Vattenfall AB:s uppdrag, ekonomiska mål för SJ AB och LKAB:s uppdrag. Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden. I sju olika reservationer från företrädarna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna följs vissa yrkanden upp.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-12
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:NU4
3

Debatt

Bordläggning: 2015-01-13
Debatt i kammaren: 2015-01-14
4

Beslut

Beslut: 2015-01-14
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar