Statens budget för 2017

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU10

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2017 (FiU10)

Den 16 december 2016 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2017. FiU10 anmäldes sedan i kammaren och riksdagen överlämnade sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen. I finansutskottets sammanställning finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag.

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:FiU10 (pdf, 767 kB)
Sammanfattning
I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2017. Den 23 november beslutade riksdagen att fastställa ramarna för respektive utgiftsområde och godkänna beräkningen av inkomsterna i statens budget 2017 i enlighet med finansutskottets förslag, vilket överensstämde med regeringens förslag. Under perioden den 1–16 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde för 2017 överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.

Innehållsförteckning

Utskottets anmälan

Redogörelse för ärendet

Budgetprocessen i riksdagen

Utskottets överväganden

Bilaga 1

Riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-13
Justering: 2016-12-16
Trycklov: 2016-12-16
Betänkande 2016/17:FiU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer