Statens budget för 2015

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2015 (FiU10)

Den 19 december 2014 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2015. FiU10 anmäldes i kammaren och sedan överlämnade riksdagen sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen. I finansutskottets sammanställning finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Justering: 2014-12-19
Trycklov: 2014-12-19
Betänkande 2014/15:FiU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer