Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 12 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

85 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-04-09
Betänkande 2018/19:SoU9
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer