Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU12

Nej till motioner om skolan (UbU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skolan. Motionerna handlar bland annat om skolpolitik och skolreformer, kommunernas resurstilldelning, fristående skolor, riksinternatskolor, skolplikt och rätt till utbildning, skolans värdegrund, nationella prov och lärarfrågor. Andra motioner handlar om bedömning och betygssättning, fortbildning av skolans personal, vissa undervisningsämnen, kvalitet, inflytande, skolbibliotek, it i skolan, lärverktyg, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, arbetsmiljö, kränkande behandling, jämställdhet och genuspedagogik.

Datum för beslutet: 7 maj 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:UbU12 (pdf, 885 kB)
Sammanfattning

Utbildningsutskottet behandlar i detta betänkande 239 motionsyrkanden om skolväsendet från allmänna motionstiden 2012 och 2013. Av dessa behandlas 84 förenklat eftersom de i huvudsak överensstämmer med motionsförslag som har behandlats tidigare under valperioden.

Motionerna avser bl.a. skolpolitik och skolreformer, kommunernas resurstilldelning, fristående skolor, riksinternatskolor, skolplikt och rätt till utbildning, skolans värdegrund, nationella prov, lärarfrågor, bedömning och betygssättning, fortbildning av skolans personal, vissa undervisningsämnen, kvalitet, inflytande, skolbibliotek, it i skolan, lärverktyg, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, arbetsmiljö, kränkande behandling, jämställdhet och genuspedagogik.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

142 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-27
Justering: 2014-04-03
Betänkande publicerat: 2014-04-08
Trycklov: 2014-04-07
Reservationer 70
Betänkande 2013/14:UbU12
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
53 förslagspunkter, 48 acklamationer, 5 voteringar