Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2011

Beslut

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar (SkU29)

När en anställd använder sin tjänstebil kan detta anses vara en skattepliktig förmån, en så kallad bilförmån. Förmånsvärdet för en bil ska motsvara vad det skulle kosta att privat ha en likadan bil utrustad på motsvarande sätt. Ingen bilförmån är aktuell om bilen används vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Riksdagen har nu beslutat att alkolås inte längre ska höja förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmånen. Extrautrustning som inte ingår i priset för en ny bil ska annars tas med i underlaget för värderingen av bilförmån. Men alkolås ska enligt regeringens förslag undantas från sådan extrautrustning. Syftet med undantaget är att öka acceptansen och användningen av alkolås. Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första gången vid 2012 års taxering.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-15
Justering: 2011-03-15
Betänkande publicerat: 2011-03-29
Trycklov: 2011-03-28
Betänkande 2010/11:SkU29

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar (SkU29)

När en anställd använder sin tjänstebil kan detta anses vara en skattepliktig förmån, en så kallad bilförmån. Förmånsvärdet för en bil ska motsvara vad det skulle kosta att privat ha en likadan bil utrustad på motsvarande sätt. Ingen bilförmån är aktuell om bilen används vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.

Regeringen föreslår att alkolås inte längre ska höja förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmånen. Extrautrustning som inte ingår i priset för en ny bil ska annars tas med i underlaget för värderingen av bilförmån. Men alkolås ska enligt regeringens förslag undantas från sådan extrautrustning. Syftet med undantaget är att öka acceptansen och användningen av alkolås.

Den nya bestämmelsen föreslås börja gälla den 1 juli 2011 och användas för första gången vid 2012 års taxering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-06
4

Beslut

Beslut: 2011-04-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:58.