Skatteförfarande

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2018

Nästa händelse: Justering 15 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

77 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-22
Betänkande 2017/18:SkU12
3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28