Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU5

Nya regler för att minska missbruket av tillfälliga anställningar (AU5)

I dag är det många som
jobbar på samma ställe
i flera år utan att få
ett fast jobb.

Istället för att få ett fast jobb
får man bara tillfälliga jobb.

Det tycker
riksdagen är dåligt.

Nu har riksdagen bestämt
om nya regler som gör det
svårare för chefer
att ge personer tillfälliga jobb.

Riksdagen hoppas att de nya reglerna
gör att cheferna oftare kommer ge
fasta jobb till sina anställda.

De nya reglerna gäller från den 1 maj 2016.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar, som exempelvis när en person får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare under lång tid.

I dag omvandlas en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om en person varit visstidsanställd under längre tid än två år inom en femårsperiod. Beslutet innebär att en tidsbegränsad anställning ska kunna bli till en tillsvidareanställning också om tidsramen är längre än fem år. Det gäller om tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Den som har en tidsbegränsad anställning får också rätt till information från arbetsgivaren om alla anställningar som har betydelse för en eventuell omvandling från tillfällig anställning till tillsvidareanställning.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2016.

Datum för beslutet: 2 mars 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:AU5 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.
De ändringar i anställningsskyddslagen som utskottet tillstyrker innebär i huvudsak att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny regel. Enligt förslaget ska en omvandling inte bara ske om anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod, utan även om det sker under en period då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete enligt anställningsskyddslagen följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Vidare föreslås bl.a. att arbetstagare med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-21
Justering: 2016-02-11
Trycklov: 2016-02-11
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:AU5
3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
3 förslagspunkter, 3 voteringar