Sjöfylleri

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2014

Beslut

Nej till motioner om sjöfylleri (CU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om sjöfylleri. I motionerna föreslås att riksdagen ska göra tillkännagivanden om att regeringen bör utvärdera bestämmelserna om sjöfylleri från 2010.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-28
Justering: 2014-01-16
Betänkande publicerat: 2014-01-21
Trycklov: 2014-01-21
Betänkande 2013/14:CU12

Nej till motioner om sjöfylleri (CU12)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om sjöfylleri. I motionerna föreslås att riksdagen ska göra tillkännagivanden om att regeringen bör utvärdera bestämmelserna om sjöfylleri från 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-29
4

Beslut

Beslut: 2014-01-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sjöfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C256 av Johnny Munkhammar och Eliza Roszkowska Öberg (båda M),
2011/12:C267 av Jan Ericson (M),
2011/12:C290 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2011/12:C301 av Lars Beckman (M),
2011/12:C380 av Isabella Jernbeck (M),
2012/13:C246 av Maria Abrahamsson (M),
2012/13:C316 av Margareta B Kjellin (M),
2012/13:C383 av Isabella Jernbeck (M),
2013/14:C267 av Maria Abrahamsson (M),
2013/14:C427 av Agneta Gille (S),
2013/14:C428 av Finn Bengtsson m.fl. (M) och
2013/14:C466 av Anti Avsan och Isabella Jernbeck (båda M).