Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU24

Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige.

Kontrollerna ska kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs.

Lagen är tillfällig. Den börjar gälla den 21 december 2015 och slutar gälla den 21 december 2018.

Datum för beslutet: 17 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:JuU24 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (prop. 2015/16:67) och avslår samtliga följdmotioner.
Lagen ger regeringen befogenhet att i vissa fall vidta särskilda åtgärder för att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet. Enligt förslaget ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet få utfärda föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.
Lagen föreslås träda i kraft den 21 december 2015 och upphöra att gälla den 21 december 2018.
I betänkandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-11
Justering: 2015-12-15
Trycklov: 2015-12-15
Reservationer 18
Betänkande 2015/16:JuU24
3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-16
Debatt i kammaren: 2015-12-17
4

Beslut

Beslut: 2015-12-17
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar