Sänkta socialavgifter m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2008

Beslut

Socialavgifterna sänks (SfU5)

Uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift sänks med en procentenhet. Det totala uttaget av avgiftsunderlaget kommer därmed att uppgå till 31,42 % för arbetsgivaravgifter och 29,71 % för egenavgifter. I dag är socialavgifter och allmän löneavgift nedsatta för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Nedsättningen ska nu göras kraftfullare och utvidgas till att även omfatta personer yngre än 18 år och personer som har fyllt 25 men inte 26 år. Arbetsgivaravgifterna kommer totalt att uppgå till 15,49 % och egenavgifterna till maximala 15,07 %. Syftet är att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2009. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-28
Justering: 2008-11-18
Betänkande publicerat: 2008-11-21
Trycklov: 2008-11-21
Reservationer 7
Betänkande 2008/09:SfU5

Socialavgifterna sänks (SfU5)

Uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift sänks med en procentenhet. Det totala uttaget av avgiftsunderlaget kommer därmed att uppgå till 31,42 % för arbetsgivaravgifter och 29,71 % för egenavgifter.

I dag är socialavgifter och allmän löneavgift nedsatta för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Nedsättningen ska nu göras kraftfullare och utvidgas till att även omfatta personer yngre än 18 år och personer som har fyllt 25 men inte 26 år. Arbetsgivaravgifterna kommer totalt att uppgå till 15,49 % och egenavgifterna till maximala 15,07 %. Syftet är att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2009. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-01
4

Beslut

Beslut: 2008-12-03
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sänkta socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:45 och avslår motionerna 2008/09:Sf7 och 2008/09:Sf333.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1141015
m860011
c22007
fp25003
kd21003
v01903
mp15013
Totalt28320145

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nedsättning av socialavgifter för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:7 och avslår motionerna 2008/09:Sf4 yrkande 1, 2008/09:Sf5 yrkande 1 och 2008/09:Sf6 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860011
c22007
fp25003
kd20004
v01903
mp01603
Totalt153150046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Alternativ till nedsättning av socialavgifter för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf4 yrkande 2, 2008/09:Sf5 yrkandena 2 och 3 samt 2008/09:Sf320.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (mp)

4. Uppföljning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf5 yrkande 4 och 2008/09:Sf6 yrkande 1.

Reservation 5 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860011
c22007
fp25003
kd21003
v01903
mp00163
Totalt1541341645

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi272 yrkande 17, 2008/09:Sf299, 2008/09:Sf336 och 2008/09:N428 yrkande 2.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c21008
fp25003
kd21003
v23143
mp00163
Totalt1561173046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Ekonomiska frizoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf326.

7. Synliga socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf302.