Säkerhetspolitik

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 16 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-05
Betänkande 2018/19:UU12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-11
Debatt i kammaren: 2019-06-12
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12