Säkerhetspolitik

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 april 2018

Nästa händelse: Justering 27 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

101 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-06
Betänkande 2017/18:UU11
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-11
Debatt i kammaren: 2018-04-12
4

Beslut

Beslut: 2018-04-12