Säkerhetspolitik

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU11

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 1 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

101 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-06
Betänkande 2017/18:UU11
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer