Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Justering 12 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-12
Trycklov: 2019-03-15
Betänkande 2018/19:SkU7
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27