Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2016

Beslut

Energikommissionen bör ta upp Vattenfalls framtida roll (NU7)

Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker riksdagen, som uppmanade regeringen att tydliggöra detta. Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen.

Regeringen tillsatte i mars 2015 en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen ska lägga särskild tonvikt på den framtida elförsörjningen. Vattenfall AB är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Därför gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen enligt ovan.

Riksdagen lade också regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Beslutat: 3 februari 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-10
Justering: 2016-01-21
Trycklov: 2016-01-27
Reservationer 6
Betänkande 2015/16:NU7

Energikommissionen bör ta upp Vattenfalls framtida roll (NU7)

Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker näringsutskottet, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att tydliggöra detta. Näringsutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen.

Regeringen tillsatte i mars 2015 en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen ska lägga särskild tonvikt på den framtida elförsörjningen. Vattenfall AB är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Därför vill näringsutskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen enligt ovan.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-02
Debatt i kammaren: 2016-02-03
4

Beslut

Beslut: 2016-02-03
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 februari 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

2. Förvaltningen av Vattenfall AB och statliga företag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3261 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 75 0 9
SD 43 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 17 0 0 4
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 185 125 0 39


3. Vattenfalls roll i energisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Vattenfall AB:s roll i energisystemet och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3261 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

4. Vattenfalls uppdrag och mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:125 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1 och 4 samt

2015/16:2893 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 0 0 9
SD 0 43 0 5
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 0 16 5
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 251 43 16 39


5. Frågor om avyttring av Vattenfalls brunkolsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:125 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 4 (V)
Reservation 5 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 4 11
M 75 0 0 9
SD 43 0 0 5
MP 20 0 1 4
C 21 0 0 1
V 0 17 0 4
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 286 17 5 41


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 102 0 11
M 75 0 0 9
SD 43 0 0 5
MP 1 22 1 1
C 21 0 0 1
V 0 0 17 4
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 169 124 18 38


6. Vattenfall och investeringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:125 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 6 (V)