Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU12

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017
Nästa händelse: Beredning 14 september 2017

Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-09-21
Betänkande 2017/18:FiU12
3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27