Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2019

Nästa händelse: Beredning 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-05
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-05
Betänkande 2018/19:KU22
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11