Riksdagens arbetsformer m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU6

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU6)

Riksdagen sa nej till olika motioner från allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, ledamöternas placering i kammaren, register över lobbyister som kontaktar riksdagens ledamöter, motioner, utskotten och EU-nämnden samt riksdagens krigsdelegation.

Datum för beslutet: 28 januari 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KU6 (pdf, 290 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas 29 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna rör bl.a. riksdags­ledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, riksdagsledamöternas placering i kammaren, register över lobbyister i riksdagen, motionsrätten, utskotten och EU-nämnden samt riksdagens krigsdelegation.

Utskottet avstyrker samtliga motioner. I betänkandet finns två reservationer (SD och V) och ett särskilt yttrande (FP).

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Riksdagsledamöternas arvode

Utskottens och riksdagsledamöternas resor

Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Motionsrätten

Utskotten och EU-nämnden

Register över
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-01-22
Trycklov: 2015-01-22
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:KU6

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU6)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger nej till olika motioner från allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, ledamöternas placering i kammaren, register över lobbyister som kontaktar riksdagens ledamöter, motioner, utskotten och EU-nämnden samt riksdagens krigsdelegation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-01-27
Debatt i kammaren: 2015-01-28
4

Beslut

Beslut: 2015-01-28
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 januari 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagsledamöternas arvode

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 102 0 0 11
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 6
MP 23 1 0 1
C 19 0 0 3
V 0 17 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 292 18 0 39


2. Utskottens och riksdagsledamöternas resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 6
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
Totalt 265 43 0 41


4. Motionsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Utskotten och EU-nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Register över lobbyister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Riksdagens krigsdelegation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Minnesstund och minnesutställning i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument