Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B

Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Artillerisystemet Haubits 77B ska renoveras och uppgraderas (FöU10)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att renovera och uppgradera Haubits 77B-systemet som är den pjäs som ingår i markstridskrafternas artilleri idag. Riksdagen anser att en uppgradering av haubitsarna är det mest lämpliga alternativet till att modernisera artilleriet men framhåller samtidigt att projektet bör omprövas om inte ett utländskt utvecklingssamarbete kommer till stånd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-05
Trycklov: 2006-05-05
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:FöU10

Artillerisystemet Haubits 77B ska renoveras och uppgraderas (FöU10)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att renovera och uppgradera Haubits 77B-systemet som är den pjäs som ingår i markstridskrafternas artilleri idag. Utskottet anser att en uppgradering av haubitsarna är det mest lämpliga alternativet till att modernisera artilleriet men framhåller samtidigt att projektet bör omprövas om inte ett utländskt utvecklingssamarbete kommer till stånd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-16
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Renovering och modifiering av Haubits 77B

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:132 och avslår motion
2005/06:Fö5 av Allan Widman m.fl. (fp).

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m450010
c16006
fp04008
kd26007
v22006
mp14003
-1001
Totalt24640063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag