Registrering av hyresförmedlare

LUs betänkande 2002/03:LU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2003

Beslut

Registrering av hyresförmedlare (LU18)

Från den 1 oktober 2003 är det obligatoriskt även för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden. Därmed ställs dessa fastighetsmäklare, precis som övriga fastighetsmäklare, under Fastighetsmäklarnämndens tillsyn. Syftet är att öka samhällskontrollen över yrkesmässig förmedling av hyresrätter och att förbättra konsumentskyddet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-10
Justering: 2003-05-20
Betänkande publicerat: 2005-05-22
Trycklov: 2003-05-22
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:LU18

Registrering av hyresförmedlare (LU18)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att det ska vara obligatoriskt även för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden. Därmed ställs dessa fastighetsmäklare, precis som övriga fastighetsmäklare, under Fastighetsmäklarnämndens tillsyn. Syftet är att öka samhällskontrollen över yrkesmässig förmedling av hyresrätter och att förbättra konsumentskyddet. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 oktober 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-04
4

Beslut

Beslut: 2003-06-05
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behovet av reglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L15 yrkande 1.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m14905
c19003
fp38109
kd28005
v25005
mp14003
-0000
Totalt25250047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:71 och avslår motionerna 2002/03:L15 yrkande 2 och 2002/03:L16 yrkande 1.

Reservation 2 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m14905
c19003
fp03909
kd28005
v25005
mp14003
-0000
Totalt21488047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ersättning vid bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L15 yrkande 3 och 2002/03:L16 yrkande 2.

Reservation 3 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m14905
c17113
fp03909
kd02805
v25005
mp14003
-0000
Totalt184117147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag