Registrerat partnerskap m.m.

LUs betänkande 1993/94:LU28

Datum för beslutet: 7 juni 1994
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Sammanfattning

Motionerna

Utskottet

Hemställan

Reservation

Bilaga 1

Innehållsförteckning

1993/94

LU28

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet tio motioner som väckts
under den allmänna motionstiden under innevarande riksmöte och
som rör lagstiftning om registrerat partnerskap och frågor om
hushållsgemenskap m.m.
I ärendet har inkommit ett stort antal namnunderskrifter från
upprop såväl mot en lagstiftning om registrerat partnerskap som
till förmån för en sådan lagstiftning. Vidare har ett flertal
skrivelser inkommit från enskilda.
Med anledning av sex motioner (s, m, c, fp och v) lägger
utskottet i betänkandet fram ett inom utskottet utarbetat
förslag till lag om registrerat partnerskap jämte förslag till
följdändringar i äktenskapsbalken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

10 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-24
Justering: 1994-05-26
Betänkande 1993/94:LU28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-07
4

Beslut

Beslut: 1994-06-07

Protokoll med beslut