Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU6

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (JuU6)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Polisen får möjlighet att föra ett register med uppgifter om personer som inte får gå på idrottsevenemang, så kallat tillträdesförbud. De uppgifter som ska få registreras är till exempel namn, fotografi, omfattningen av, och brott mot förbudet. Dessutom får polisen rätt att fotografera personer som har tillträdesförbud eller som kan antas få det. Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till registret om det behövs för att upptäcka eller förhindra brott mot ett förbud.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 april 2015.

Datum för beslutet: 18 februari 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag till motionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:JuU6 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar justitieutskottet regeringens proposition 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet ställer sig bakom de förslag som lämnas i propositionen och föreslår att riksdagen avslår följdmotionen.

I propositionen föreslås en ny lag som gör det möjligt för Polismyndigheten att föra ett register med uppgifter om personer med tillträdesförbud (tillträdesförbudsregistret). De uppgifter som ska få registreras och behandlas är bl.a. namn, fotografi, omfattningen av beslut om tillträdesförbud och överträdelser av gällande tillträdesförbud. Dessutom föreslås att det i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottssammanhang införs en bestämmelse som ger en polisman
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2015-01-22
Trycklov: 2015-01-22
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:JuU6

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (JuU6)

Polisen får möjlighet att föra ett register med uppgifter om personer som inte får gå på idrottsevenemang, så kallat tillträdesförbud. De uppgifter som ska få registreras är till exempel namn, fotografi, omfattningen av, och brott mot förbudet. Dessutom får polisen rätt att fotografera personer som har tillträdesförbud eller som kan antas få det. Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till registret om det behövs för att upptäcka eller förhindra brott mot ett förbud.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 april 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-11
Debatt i kammaren: 2015-02-12
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 46 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 293 20 0 36


2. Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,

2. lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

4. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),

5. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.