Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Fler landsting bör få regionalt utvecklingsansvar (KU30)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län.

Riksdagen anser att även landstingen i Norrbottens och Västernorrlands län bör få regionalt utvecklingsansvar från den 1 januari 2015. Regeringen bör lämna ett lagförslag om detta. Regeringen bör också utreda på nytt om även Västmanlands läns landsting ska få regionalt utvecklingsansvar. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen uppmanade också i ett tillkännagivande regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag till helhetslösning för den regionala organisationen.

Beslutet om tillkännagivanden innebär att riksdagen sa ja till motioner från S och MP.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om regionalt utvecklingsansvar i Västmanlands län, Västernorrlands län och Norrbottens län samt en helhetslösning av regionfrågan. Avslag på en motion om regionalt utvecklingsansvar i Dalarnas län.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-21
Justering: 2014-02-18
Betänkande publicerat: 2014-02-19
Trycklov: 2014-02-19
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:KU30

Fler landsting bör få regionalt utvecklingsansvar (KU30)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län.

Konstitutionsutskottet anser att även landstingen i Norrbottens och Västernorrlands län bör få regionalt utvecklingsansvar från den 1 januari 2015. Regeringen bör lämna ett lagförslag om detta. Regeringen bör också utreda på nytt om även Västmanlands läns landsting ska få regionalt utvecklingsansvar. Därför föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Konstitutionsutskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag till helhetslösning för den regionala organisationen.

Bakom förslaget till tillkännagivanden står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motioner från S och MP.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-27
4

Beslut

Beslut: 2014-03-05
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:46.

2. Regionalt utvecklingsansvar i Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs i betänkandet om att regeringen bör lämna en proposition till riksdagen om det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrlands och Norrbottens län så att det blir möjligt att genomföra förändringen den 1 januari 2015.
b) Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs i betänkandet om att regeringen bör utreda frågan om det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län vidare och ta fram en departementspromemoria om förutsättningarna för att Västmanlands län ska omfattas av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 2-4 och
2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S) yrkande 1 och
bifaller delvis motion
2013/14:K373 av Olle Thorell m.fl. (S).

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

3. Regionalt utvecklingsansvar i Dalarnas län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K339 av Peter Hultqvist m.fl. (S).

4. En helhetslösning av regionfrågan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs i betänkandet om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om en helhetslösning för den regionala organisationen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. (S),
2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S) yrkande 2,
2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S) och
2013/14:K291 av Isak From (S) samt
avslår motion
2013/14:K278 av Anders Ahlgren och Göran Lindell (båda C).

Reservation 2 (M, FP, C, KD)