Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU8

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 14 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-14
Justering: 2019-03-07
Trycklov: 2019-03-11
Betänkande 2018/19:NU8
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer