Redovisning och aktiekapital i euro

LUs betänkande 1999/2000:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 februari 2000

Beslut

Redovisning och aktiekapital i euro (LU8)

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag ska kunna välja att ha sin redovisning i euro i stället för i svenska kronor. I aktiebolag som har sin redovisning i euro ska aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp vara bestämda i euro. Företag som har valt att ha sin redovisning i euro ska även i fortsättningen avge skattedeklarationer m.m. i svenska kronor. De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-12-14
Justering: 2000-01-27
Betänkande 1999/2000:LU8

Redovisning och aktiekapital i euro (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om redovisning och aktiekapital i euro. Förslaget innebär att aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag ska kunna välja att ha sin redovisning i euro i stället för i svenska kronor. I aktiebolag som har sin redovisning i euro ska aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp vara bestämda i euro. Företag som har valt att ha sin redovisning i euro ska även i fortsättningen avge skattedeklarationer m.m. i svenska kronor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-02-09
4

Beslut

Beslut: 2000-02-09

Protokoll med beslut