Rättsligt skydd för databaser, m.m.

LUs betänkande 1997/98:LU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 1997

Beslut

EG:s databasdirektiv (LU2)

Riksdagen beslutade om ändringar i upphovsrättslagen med syfte att införliva ett EG-direktiv om rättsligt skydd för databaser. Ändringarna gällde bl.a. sammanställningar i digital form och det s.k. katalogskyddet. Det upphovsrättsliga skyddet kompletterades med ett särskilt immaterialrättsligt skydd för de databaser som inte uppfyller kraven för det upphovsrättsliga skyddet (rätt av sitt eget slag).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-10-07
Justering: 1997-10-21
Betänkande 1997/98:LU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-10-29
4

Beslut

Beslut: 1997-10-29

Protokoll med beslut