Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU25

Planerat beslutsdatum: 21 september 2017
Nästa händelse: Justering 14 september 2017

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-15
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-15
Betänkande 2016/17:UbU25
3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-20
Debatt i kammaren: 2017-09-21
4

Beslut

Beslut: 2017-09-21