Radio- och TV-frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1990/91:KU39

Beslutat: 11 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1991-04-23
Justering: 1991-05-28
Betänkande 1990/91:KU39

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-06-11
4

Beslut

Beslut: 1991-06-11

Protokoll med beslut