Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU11

Politik för det civila samhället, idrott och trossamfund (KrU11)

Reglerna som gäller tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher ändras. Bland annat ska den myndighet som utövar tillsyn få fler möjligheter att straffa en arrangör som bryter mot villkoren för sitt tillstånd eller som inte lämnar upplysningar eller handlingar enligt de regler som gäller. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen uppmanade också regeringen att betona hur viktigt det är att värna det civila samhället, att det civila samhället stärks och att dess självständighet bevaras. Detta bör bland annat ske genom att onödiga regler och hinder tas bort för det civila samhällets organisationer. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlade om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och trossamfund.

Datum för beslutet: 11 juni 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2014/15:1903, yrkande 2 och 2014/15:2358, yrkandena 3 och 4. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KrU11 (pdf, 739 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och 30 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 som rör det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och trossamfund.
Regeringen föreslår i propositionen vissa ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Tillståndsmyndigheten ska få fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för sitt tillstånd eller åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar eller handlingar enligt lagen. Samma sanktionsmöjligheter ska även finnas mot den tillståndshavare som vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch. Det införs också en föreskrift om att uppgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

26 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-19
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-05
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:KrU11
3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-10
Debatt i kammaren: 2015-06-11
4

Beslut

Beslut: 2015-06-11
20 förslagspunkter, 17 acklamationer, 3 voteringar