Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Ärendets gång

1

Förslag

125 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-19
Reservationer 40
Betänkande 2017/18:JuU13

Förslagspunkter

1. Tjänstevapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:162 av Jeff Ahl (SD) och

2017/18:3549 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 1 (SD, -)

2. Skyddsutrustning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

3. Näthat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1398 av Hans Hoff (S) och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Deep web

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:493 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3.

5. Fordon och trafiksäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:656 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1416 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S),

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 6,

2017/18:2845 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) och

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 8.

Reservation 3 (C)

6. Verktyg för att motverka smuggling m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2017/18:2190 av Maria Stockhaus (M) yrkande 2 och

2017/18:2311 av Anders Hansson (M).

Reservation 4 (KD)

7. Brott mot välfärdssystemen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:265 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:2621 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S) och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 117.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

8. Kopparstölder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2241 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2017/18:2448 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C).

9. Sexualbrott m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2572 av Agneta Gille (S) och

2017/18:3396 av Betty Malmberg (M).

10. Brott mot butiker och handel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3473 av Johan Hedin (C).

Reservation 6 (C)

11. Polisens arbete mot tiggeri och gatunära brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5 och

2017/18:2919 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

Reservation 7 (SD, -)

12. Renodling av polisens arbetsuppgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L).

Reservation 8 (L)

13. Verktyg för att motverka barnpornografibrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:419 av Christina Örnebjär (L) yrkande 2,

2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 9 (SD, C, -)

14. Informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder för att underlätta informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

15. Intäkter från stöldgodsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2321 av Cecilia Widegren (M).

16. Polisvittnen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 10 (V)

17. Kränkningsersättning till poliser m.fl.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1446 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD).

18. Säkerhet på sjukhus

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att öka säkerheten på sjukhus och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

19. Försvarsmaktens stöd till polisen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (M, KD)
Reservation 12 (SD, -)

20. Lokala undantagstillstånd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkandena 2 och 4,

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 14,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 14-16 och

2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 13 (SD, -)

21. Zonförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1751 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14 och

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 8.

Reservation 14 (M)

22. Inre utlänningskontroller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 2 och 8 samt

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 15 (SD, -)

23. Fingeravtryck från gatubarn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2814 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 16 (M, L)

24. Yttre gränskontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 9, 57 och 60,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 20,

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 5 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD, -)
Reservation 19 (L)

25. Automatiska gränskontroller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 60.

Reservation 20 (M, C)

26. Informationsutbyte mellan Migrationsverket och Polismyndigheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 21 (SD, -)

27. Utveckling av Europol

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 61 och

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 22 (M)

28. Europols analyskapacitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 23 (M, L)

29. En europeisk åklagarmyndighet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 24 (L)

30. Interpols efterlysningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3479 av Kerstin Lundgren (C).

31. Internationellt polisiärt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2,

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 25 (M, C, L, KD)

32. Pass

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 16 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 57-59.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD, -)

33. Tillgången till id-handlingar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en skyndsam uppstramning av tillgången till id-handlingar i syfte att minska id-stölder och bedrägerier och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24 och

bifaller delvis motion

2017/18:709 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S).

Reservation 28 (V)

34. Förebyggande arbete mot it-brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3398 av Betty Malmberg (M) yrkande 2.

Reservation 29 (M, C, L, KD)

35. Skärpta straff för vapenbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5,

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 14,

2017/18:1337 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 30 (SD, -)

36. Vapensmuggling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3550 av Kent Ekeroth (SD) och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 11 och 12.

Reservation 31 (SD, -)
Reservation 32 (L)

37. Föraransvar för vapeninnehav i fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 33 (L)

38. Handläggningstiderna i vapenlicensärenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 2,

2017/18:1157 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:1933 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 34 (M, C)
Reservation 35 (SD, -)

39. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:789 av Johan Andersson (S),

2017/18:2734 av Jesper Skalberg Karlsson och Ida Drougge (båda M) yrkande 2 och

2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 5.

40. Avskaffa licensplikten för ljuddämpare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2001 av Sten Bergheden (M).

41. Historiska vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:751 av Mattias Ottosson m.fl. (S) och

2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD).

Reservation 36 (SD, -)

42. Opartisk kontroll av vapenförordningens efterlevnad m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1967 av Lars Beckman (M) och

2017/18:1968 av Lars Beckman (M).

43. Nationell satsning på Malmö

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 5.

44. Kommunala ordningsvakter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:595 av Mattias Jonsson (S),

2017/18:2806 av Lars Beckman (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 23 och

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7 och 11.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (L)

45. Utökade befogenheter för säkerhetspersonal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2891 av Boriana Åberg (M) yrkande 2.

46. Lagen om bevakningsföretag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1528 av Lars Beckman (M).

47. Lokala ordningsföreskrifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1242 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 50 och

2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 39 (KD)

48. Förenkla reglerna för avhysning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4.

Reservation 40 (SD, -)

49. Registerfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1481 av Thomas Finnborg (M) och

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 5.

50. Danstillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2738 av Jenny Petersson och Katarina Brännström (båda M),

2017/18:2976 av Sofia Fölster (M) och

2017/18:3143 av Betty Malmberg (M).

51. Onödiga larm till fjällräddningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1774 av Johan Hultberg (M) yrkande 2.

52. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
52 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tjänstevapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:162 av Jeff Ahl (SD) och

2017/18:3549 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 1 (SD, -)

2. Skyddsutrustning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

3. Näthat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1398 av Hans Hoff (S) och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Deep web

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:493 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3.

5. Fordon och trafiksäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:656 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1416 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S),

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 6,

2017/18:2845 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) och

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 8.

Reservation 3 (C)

6. Verktyg för att motverka smuggling m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2017/18:2190 av Maria Stockhaus (M) yrkande 2 och

2017/18:2311 av Anders Hansson (M).

Reservation 4 (KD)

7. Brott mot välfärdssystemen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:265 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:2621 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S) och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 117.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

8. Kopparstölder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2241 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2017/18:2448 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C).

9. Sexualbrott m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2572 av Agneta Gille (S) och

2017/18:3396 av Betty Malmberg (M).

10. Brott mot butiker och handel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3473 av Johan Hedin (C).

Reservation 6 (C)

11. Polisens arbete mot tiggeri och gatunära brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5 och

2017/18:2919 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

Reservation 7 (SD, -)

12. Renodling av polisens arbetsuppgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L).

Reservation 8 (L)

13. Verktyg för att motverka barnpornografibrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:419 av Christina Örnebjär (L) yrkande 2,

2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 9 (SD, C, -)

14. Informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder för att underlätta informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

15. Intäkter från stöldgodsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2321 av Cecilia Widegren (M).

16. Polisvittnen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 10 (V)

17. Kränkningsersättning till poliser m.fl.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1446 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD).

18. Säkerhet på sjukhus

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att öka säkerheten på sjukhus och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

19. Försvarsmaktens stöd till polisen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (M, KD)
Reservation 12 (SD, -)

20. Lokala undantagstillstånd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkandena 2 och 4,

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 14,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 14-16 och

2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 13 (SD, -)

21. Zonförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1751 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14 och

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 8.

Reservation 14 (M)

22. Inre utlänningskontroller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 2 och 8 samt

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 15 (SD, -)

23. Fingeravtryck från gatubarn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2814 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 16 (M, L)

24. Yttre gränskontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 9, 57 och 60,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 20,

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 5 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD, -)
Reservation 19 (L)

25. Automatiska gränskontroller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 60.

Reservation 20 (M, C)

26. Informationsutbyte mellan Migrationsverket och Polismyndigheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 21 (SD, -)

27. Utveckling av Europol

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 61 och

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 22 (M)

28. Europols analyskapacitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 23 (M, L)

29. En europeisk åklagarmyndighet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 24 (L)

30. Interpols efterlysningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3479 av Kerstin Lundgren (C).

31. Internationellt polisiärt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2,

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 25 (M, C, L, KD)

32. Pass

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 16 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 57-59.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD, -)

33. Tillgången till id-handlingar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en skyndsam uppstramning av tillgången till id-handlingar i syfte att minska id-stölder och bedrägerier och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24 och

bifaller delvis motion

2017/18:709 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S).

Reservation 28 (V)

34. Förebyggande arbete mot it-brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3398 av Betty Malmberg (M) yrkande 2.

Reservation 29 (M, C, L, KD)

35. Skärpta straff för vapenbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5,

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 14,

2017/18:1337 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 30 (SD, -)

36. Vapensmuggling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3550 av Kent Ekeroth (SD) och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 11 och 12.

Reservation 31 (SD, -)
Reservation 32 (L)

37. Föraransvar för vapeninnehav i fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 33 (L)

38. Handläggningstiderna i vapenlicensärenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 2,

2017/18:1157 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:1933 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 34 (M, C)
Reservation 35 (SD, -)

39. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:789 av Johan Andersson (S),

2017/18:2734 av Jesper Skalberg Karlsson och Ida Drougge (båda M) yrkande 2 och

2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 5.

40. Avskaffa licensplikten för ljuddämpare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2001 av Sten Bergheden (M).

41. Historiska vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:751 av Mattias Ottosson m.fl. (S) och

2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD).

Reservation 36 (SD, -)

42. Opartisk kontroll av vapenförordningens efterlevnad m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1967 av Lars Beckman (M) och

2017/18:1968 av Lars Beckman (M).

43. Nationell satsning på Malmö

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 5.

44. Kommunala ordningsvakter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:595 av Mattias Jonsson (S),

2017/18:2806 av Lars Beckman (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 23 och

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7 och 11.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (L)

45. Utökade befogenheter för säkerhetspersonal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2891 av Boriana Åberg (M) yrkande 2.

46. Lagen om bevakningsföretag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1528 av Lars Beckman (M).

47. Lokala ordningsföreskrifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1242 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 50 och

2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 39 (KD)

48. Förenkla reglerna för avhysning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4.

Reservation 40 (SD, -)

49. Registerfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1481 av Thomas Finnborg (M) och

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 5.

50. Danstillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2738 av Jenny Petersson och Katarina Brännström (båda M),

2017/18:2976 av Sofia Fölster (M) och

2017/18:3143 av Betty Malmberg (M).

51. Onödiga larm till fjällräddningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1774 av Johan Hultberg (M) yrkande 2.

52. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.