Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU16

Polisens arbetsuppgifter bör renodlas (JuU16)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gav regeringen tre uppdrag inom polisfrågor. Det ena handlar om att polisens arbetsuppgifter ska renodlas. Idag gör polisen en mängd sysslor som inte tillhör deras brottsbekämpande verksamhet, exempelvis utfärdar pass eller hanterar hittegods. Riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att vissa arbetsuppgifter tas bort från polisen.

Riksdagen uppmanade också regeringen att verka för att myndigheter lättare ska kunna utbyta information med varandra, i syftet att bekämpa grov organiserad brottslighet.

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över reglerna för hantering av vapenlicensärenden för att underlätta för jägare.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om polisfrågor.

Datum för beslutet: 26 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om hur man kan göra det lättare för myndigheter att utbyta information i kampen mot grov organiserad brottslighet. Bifall till motion om hur man kan renodla polisens uppgifter. Bifall till motion om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser för att underlätta för jägare. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:JuU16 (pdf, 773 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet drygt 120 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. De behandlade motionerna rör bl.a. polisens befogenheter och arbetsmetoder, vapenlagstiftningen, passhanteringen och gränskontrollen.
Utskottet föreslår med anledning av motioner tre tillkännagivanden till regeringen.


       Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur polisens uppgifter kan renodlas ytterligare. Detta bör riksdagen med bifall till en motion från M, C, FP och KD tillkännage för regeringen som sin mening.


       Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur man ska kunna underlätta utbytet av information i kampen mot organiserad brottslighet. Detta bör riksdagen med bifall till en motion från M, C, FP och KD tillkännage
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

79 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-17
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 26
Betänkande 2014/15:JuU16
3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-26
65 förslagspunkter, 56 acklamationer, 9 voteringar