Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU9

Beslutat: 26 mars 2003

Beslut

Riktlinjer för poliser som dömts för brott (JuU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uttalade att poliser som dömts för brott, t.ex. misshandel, men ändå får fortsätta att arbeta som polis inte ska utreda desssa brottstyper. Det behövs riktlinjer för en polismans fortsatta tjänstgöring inom polisen när han eller hon dömts för brott men där det inte funnit skäl för avskedande. Regeringen bör se till att sådana riktlinjer tas fram inom polisen. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika frågor om polisen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-02-20
Justering: 2003-03-13
Betänkande publicerat: 2003-03-20
Trycklov: 2003-03-17
Reservationer 19
Betänkande 2002/03:JUU9

Riktlinjer för poliser som dömts för brott (JuU9)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen uttalar att poliser som dömts för brott, t.ex. misshandel, men ändå får fortsätta att arbeta som polis inte ska utreda desssa brottstyper. Det behövs riktlinjer för en polismans fortsatta tjänstgöring inom polisen när han eller hon dömts för brott men där det inte funnit skäl för avskedande. Regeringen bör se till att sådana riktlinjer tas fram inom polisen. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika frågor om polisen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-26
4

Beslut

Beslut: 2003-03-26
25 förslagspunkter, 18 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Polisens utbildning, utrustning och taktik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju211 i denna del, 2002/03:Ju214 yrkandena 2 och 3, 2002/03:Ju269 yrkandena 1-4, 2002/03:Ju357 yrkandena 11 och 12 och 2002/03:Fö259 yrkande 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04708
c02101
fp04008
kd03003
v23007
mp14003
-0000
Totalt170138041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nytt kommunikationssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju258 yrkande 16, 2002/03:Ju329 yrkande 9 och 2002/03:Ju357 yrkande 15.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04708
c02101
fp04008
kd03003
v23007
mp15002
-0000
Totalt171138040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Översyn av polislagen (1984:387)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju211 i denna del, 2002/03:Ju212, 2002/03:Ju245, 2002/03:Ju270 och 2002/03:Ju325.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m47008
c21001
fp39018
kd30003
v02307
mp12302
-0000
Totalt28226140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Maskeringsförbud vid demonstrationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju205, 2002/03:Ju214 yrkande 4, 2002/03:Ju219 och 2002/03:Ju237.

Reservation 4 (m, c)
Reservation 5 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04618
c02101
fp20388
kd29103
v23007
mp15002
-0000
Totalt201683941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Kostnader vid regeringsbeslutande arrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju217, 2002/03:Ju261 yrkande 2 och 2002/03:Ju357 yrkande 18.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

6. Polisens arbetsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju364 yrkande 7 och 2002/03:Ju380 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (fp, kd)

7. Renodling av polisens arbetsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju215 yrkande 1, 2002/03:Ju258 yrkande 13 och 2002/03:Ju364 yrkande 6.

Reservation 8 (c, fp)

8. Polisens tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju258 yrkande 1.

9. Polisens arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju357 yrkandena 7-9.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m14608
c02101
fp04008
kd03003
v23007
mp15002
-0000
Totalt172137040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Videokamera i samtliga polisbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju357 yrkande 14.

Reservation 10 (kd)

11. Poliser som dömts för brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2002/03:Ju283 yrkande 3 och 2002/03:Ju329 yrkande 8 och avslår motion 2002/03:Ju283 yrkande 4.

Reservation 11 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1131111
m47008
c21001
fp40008
kd30003
v23007
mp15002
-0000
Totalt177131140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Polisstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju258 yrkande 10 och 2002/03:Ju357 yrkande 10.

Reservation 12 (c, kd)

13. Effektivare internationellt polissamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju218, 2002/03:Ju236 yrkande 12, 2002/03:Ju249 yrkande 28 och 2002/03:Ju341 yrkandena 1-3.

Reservation 13 (m, c, kd)
Reservation 14 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m11458
c11191
fp04008
kd10293
v23007
mp15002
-0000
Totalt174429340

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Rasistiska och nazistiska brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju366 yrkande 4 och 2002/03:Ub494 yrkande 4.

Reservation 15 (fp)
Reservation 16 (kd)

15. Polisens evenemangskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju364 yrkande 8, 2002/03:Ju367 och 2002/03:Kr266 yrkande 15.

Reservation 17 (fp)

16. Vapenlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju206, 2002/03:Ju239, 2002/03:Ju241, 2002/03:Ju242 och 2002/03:Ju291.

17. Ordningsstörningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju299, 2002/03:Ju300 och 2002/03:Ju375.

18. Uppgifter i polisens DNA-register

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju207.

19. Beslag av substanser som används som narkotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So299 yrkande 3.

Reservation 18 (m, c, fp)

20. Polisens kameraanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju220.

21. Avskrivningar av anmälda brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju357 yrkande 16.

22. Eftersökning av försvunna personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju379 yrkandena 1 och 2.

23. Upplysningar om pedofiler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju389.

24. Ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju357 yrkandena 1 och 2.

25. Kostnader vid identitetsbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju363 yrkande 22.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)