Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2002/03:JUU9

Riktlinjer för poliser som dömts för brott (JuU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uttalade att poliser som dömts för brott, t.ex. misshandel, men ändå får fortsätta att arbeta som polis inte ska utreda desssa brottstyper. Det behövs riktlinjer för en polismans fortsatta tjänstgöring inom polisen när han eller hon dömts för brott men där det inte funnit skäl för avskedande. Regeringen bör se till att sådana riktlinjer tas fram inom polisen. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika frågor om polisen.

Datum för beslutet: 26 mars 2003
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2002/03:JUU9 (doc, 208 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet ett antal
motionsyrkanden som väckts under den allmänna
motionstiden år 2002. De behandlade yrkandena tar i
huvudsak upp olika frågor om polisen, bl.a. om
polisens förmåga att hantera allvarliga
ordningsstörningar i samband med demonstrationer
samt dess kommunikationssystem, införande av ett
maskeringsförbud i samband med demonstrationer,
kostnader för att bevaka evenemang, polisens
organisation, arbetsförhållanden och utrustning,
internationellt polissamarbete samt lagstiftningen
kring vissa ordningsfrågor.

I fråga om poliser som dömts för brott men där
skäl för avskedande inte funnits föreligga föreslår
utskottet ett tillkännagivande till regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

42 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-02-20
Justering: 2003-03-13
Betänkande publicerat: 2003-03-20
Trycklov: 2003-03-17
Reservationer 19
Betänkande 2002/03:JUU9
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-26
4

Beslut

Beslut: 2003-03-26
25 förslagspunkter, 18 acklamationer, 7 voteringar