Planfrågor

BOUs betänkande 2004/05:BOU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2005

Beslut

Nej till motioner om boende och buller (BoU11)

Riksdagen sa nej till motioner om bland annat boende och buller och om lokalisering av mobiltelefonimaster. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2004.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-19
Justering: 2005-05-10
Betänkande publicerat: 2005-05-18
Trycklov: 2005-05-13
Reservationer 4
Betänkande 2004/05:BOU11

Motioner om boende och buller (BoU11)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om bland annat boende och buller och om lokalisering av mobiltelefonimaster. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-25
4

Beslut

Beslut: 2005-05-26
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Boende och buller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N409 yrkande 25, 2004/05:Bo203, 2004/05:Bo215, 2004/05:Bo251 yrkandena 1-3 och 6, 2004/05:Bo307 yrkandena 9 och 10, 2004/05:Bo308 yrkande 9 och 2004/05:Bo310 yrkande 22.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04807
c01903
fp04206
kd02508
v24005
mp00152
-1000
Totalt1511341549

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ansvaret för uttjänta mobiltelefonimaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo234 och 2004/05:Bo270.

3. Lokalisering av mobiltelefonimaster m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So506 yrkande 5, 2004/05:MJ372 yrkande 5, 2004/05:MJ509 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2004/05:Bo207, 2004/05:Bo211, 2004/05:Bo218 yrkandena 1-5, 2004/05:Bo250 yrkandena 1 och 4-9, 2004/05:Bo256, 2004/05:Bo278 yrkandena 1 och 3, 2004/05:Bo300, 2004/05:Bo321 och 2004/05:Bo323.

Reservation 2 (c)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m48007
c20173
fp40008
kd25008
v22016
mp01502
-1000
Totalt264151852

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Övriga planfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju483 yrkande 5, 2004/05:L291 yrkande 4, 2004/05:Sf365 yrkande 29, 2004/05:Kr238 yrkande 2, 2004/05:Kr355 yrkande 2, 2004/05:MJ332 yrkandena 5 och 6, 2004/05:MJ507 yrkande 21, 2004/05:N305 yrkande 7, 2004/05:N409 yrkandena 26 och 27, 2004/05:N411 yrkande 2, 2004/05:Bo201, 2004/05:Bo212, 2004/05:Bo226, 2004/05:Bo229 yrkandena 3-5, 2004/05:Bo230 yrkandena 1-6, 2004/05:Bo235 yrkande 18, 2004/05:Bo236 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Bo237, 2004/05:Bo239, 2004/05:Bo252, 2004/05:Bo264, 2004/05:Bo267, 2004/05:Bo283, 2004/05:Bo291, 2004/05:Bo296 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Bo301 yrkande 11, 2004/05:Bo302 yrkandena 11, 12, 15 och 16, 2004/05:Bo303 yrkande 2, 2004/05:Bo305 yrkandena 2 och 3, 2004/05:Bo307 yrkandena 4-6, 2004/05:Bo308 yrkandena 5-8, 2004/05:Bo310 yrkandena 27, 30 och 31, 2004/05:Bo311, 2004/05:Bo315 yrkande 3 och 2004/05:Bo318.