På väg mot en giftfri vardag

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Mot en giftfri miljö (MJU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den som driver en verksamhet utan att ha ett så kallat produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning döms för otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst två år. Biocidprodukter kan vara båtbottenfärger, träskyddsmedel, råttmedel eller insektsmedel. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014.

Riksdagen sa också nej till ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kemikaliepolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-03-11
Betänkande publicerat: 2014-03-17
Trycklov: 2014-03-17
Reservationer 45
Betänkande 2013/14:MJU13

Mot en giftfri miljö (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet ställer sig bakom regeringens strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. Strategin består av etappmål om farliga ämnen som regeringen har beslutat om och insatser för att nå etappmålen.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kemikaliepolitik.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att den som driver en verksamhet utan att ha ett så kallat produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning döms för otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst två år. Biocidprodukter kan vara båtbottenfärger, träskyddsmedel, råttmedel eller insektsmedel. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-26
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
51 förslagspunkter, 48 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Straffbestämmelser till följd av EU:s biocidförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:39 punkt 1.

2. Strategi för kemikaliepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ229 yrkande 1, 2012/13:MJ455 yrkande 14, 2013/14:MJ223 yrkande 1 och 2013/14:MJ452.

3. Grönt kemikalieinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ207 yrkande 4.

Reservation 1 (V)

4. Åtgärdsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ8 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:MJ9 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 2 (S, MP, V)

5. Ekonomiska styrmedel och skatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ8 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4 och
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 9 och 11.

Reservation 3 (S, MP, V)

6. Skatt på bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 10 och 19.

Reservation 4 (MP, V)

7. Miljöstyrningsrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ8 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5 och
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 15 och 17.

Reservation 5 (S, MP, V)

8. Förbud mot bisfenol A

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 7,
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 12,
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 11 och
2013/14:MJ488 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 6 (V)

9. Begränsning av bisfenol A

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ201 av Gunvor G Ericson (MP) yrkande 1,
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 9,
2013/14:MJ8 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt176140033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Bisfenoler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 8 (MP)

11. Åtgärder på EU-nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ201 av Gunvor G Ericson (MP) yrkande 2 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 18 i denna del.

Reservation 9 (S, MP, V)

12. Ftalater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 3 och
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 10 (MP, V)

13. Reachs kandidatlista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 10 och 11 samt
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 11 (S, MP, V)

14. Kadmium i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ8 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 12 (S, MP, V)

15. Kadmium i färger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 13 (MP, V)

16. Användning av kadmium i jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ305 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

17. Produkter med nanomaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ316 av Jan Lindholm (MP) yrkande 4 och
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 14 (MP, V)

18. Kunskap om nanoteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 och
2012/13:MJ316 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3.

19. Information om ämnen i varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 12 och 14 samt
2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 15 (MP)

20. Ämnen i hygienprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ441 av Carina Ohlsson m.fl. (S).

Reservation 16 (S)

21. Krav på importörer av varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ10 av Josef Fransson (SD) yrkande 1.

Reservation 17 (SD)

22. Obligatorisk innehållsförteckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 18 (S, MP, V)

23. Förändringar av Reach

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:MJ8 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2,
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 19 (S, V)

24. Nationella begränsningar inom kemikaliepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 12,
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 22,
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 20 (S, MP, V)

25. Tungmetaller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 16 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 21 (S, MP, V)

26. Registrering i Reach

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 25.

Reservation 22 (MP)

27. Substitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 16 och 23.

Reservation 23 (MP, V)

28. Förbud mot PFOA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8 och
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 24 (MP, V)

29. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ9 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 18.

Reservation 25 (MP, V)

30. Uppföljning av rapportering till Echa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 26.

Reservation 26 (MP)

31. Barn och farliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 15.

32. Bly

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10 i denna del och
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9 i denna del.

Reservation 27 (MP, V)

33. Parabener

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 14,
2012/13:MJ209 av Carina Herrstedt (SD),
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4 och
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 28 (MP, V)
Reservation 29 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP00232
FP21003
C20003
SD01901
V00181
KD16003
Totalt256194133

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


34. Deka-BDE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 13,
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 5 och
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 30 (S, MP, V)

35. Farliga ämnen i byggprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 31 (MP)

36. Nonylfenoletoxilat, triklosan, triklokarban och silver

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 9 och 11 samt
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 8 och 10.

Reservation 32 (MP, V)

37. Farliga ämnen i textilier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 33 (S, MP, V)

38. Läkemedel i miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ10 av Josef Fransson (SD) yrkande 3,
2013/14:MJ380 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (båda MP) och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 34 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01901
V18001
KD16003
Totalt29719033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


39. Växtskyddsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ378 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (båda M) yrkande 1,
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 20 och 21,
2013/14:MJ236 av Anders Andersson (KD),
2013/14:MJ293 av Jan Ericson (M) och
2013/14:MJ328 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (båda M).

Reservation 35 (MP)

40. Minskad användning av kemiska bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:MJ302 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 36 (MP, V)

41. Förbud mot användningen av neonikotinoider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ258 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 37 (MP, V)

42. Verka för förbud mot neonikotinoider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 38 (S, MP, V)

43. Parakvat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 15.

44. Båtbottenfärger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ278 av Tina Ehn och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 6,
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 32 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 42.

Reservation 39 (S, MP, V)

45. Internationellt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 8,
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 28,
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 12 och
2013/14:MJ494 av Désirée Liljevall (S).

Reservation 40 (S, MP, V)

46. Internationell instans för kemikalier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 7,
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 27,
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 19 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 41 (S, MP, V)

47. Forskning om farliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 24.

Reservation 42 (MP)

48. Kemikalier i importerade livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ10 av Josef Fransson (SD) yrkande 2.

Reservation 43 (SD)

49. Blyammunition och fiskesänken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10 i denna del,
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 6 och
2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9 i denna del.

Reservation 44 (MP, V)

50. Perkloretylen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 45 (MP)

51. Spill

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ280 av Hillevi Larsson (S).