Övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2019

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2019

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-10
Reservationer 49
Betänkande 2018/19:UbU10

Förslagspunkter

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:105 av Robert Stenkvist (SD),

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 23,

2018/19:1422 av Alexandra Anstrell (M),

2018/19:2047 av Jan Björklund m.fl. (L),

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 9 och 10,

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 12,

2018/19:2826 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 1, 27 och 28.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

2. Tioårig grundskola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 77.

Reservation 4 (M, KD)

3. Översyn av läroplaner och kursplaner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 79.

Reservation 5 (M, KD)

4. Höjd studietakt och förlängd skolplikt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 83 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 6 (M, KD)

5. Utökad undervisningstid i grundskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 82 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 7 (M, C, KD, L)

6. Undervisningstiden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 22 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)

7. Läxhjälp och lovskola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 24,

2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 25 och 26 samt

2018/19:2937 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

8. Ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:216 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1 och 42,

2018/19:1168 av Teresa Carvalho (S),

2018/19:1903 av John Weinerhall (M) yrkandena 1 och 4,

2018/19:2044 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin (S),

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (L)

9. Val av skola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 10,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 63,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

10. Utveckla det fria skolvalet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 92.

Reservation 23 (M, C, KD, L)

11. Ett aktivt skolval

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 2 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (KD)

12. Fristående skolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD),

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1-6,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 43,

2018/19:438 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:599 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S),

2018/19:2413 av Alireza Akhondi (C),

2018/19:2436 av Martina Johansson (C) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 17,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 28 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21.

Reservation 27 (M)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)
Reservation 30 (KD)
Reservation 31 (L)

13. Översyn av kö- och antagningssystemet inom skolvalet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 93,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 10 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 32 (M, C, KD, L)
Reservation 33 (V)

14. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 1,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 4, 40 och 44,

2018/19:438 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:496 av Robert Hannah (L),

2018/19:555 av Maria Nilsson (L),

2018/19:599 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD),

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:1903 av John Weinerhall (M) yrkande 5,

2018/19:2383 av Niels Paarup-Petersen (C),

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (C)
Reservation 37 (V)
Reservation 38 (KD)

15. Särskilda undervisningsformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2434 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2710 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C),

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 3 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 39 (M)
Reservation 40 (C)

16. It i skolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7,

2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S),

2018/19:2716 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 3 och 4,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 11,

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 15,

2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) yrkande 1 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (C)

17. Studie- och yrkesvägledning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 37,

2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 3,

2018/19:777 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:1490 av Martina Johansson (C),

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 6 och 7,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 18 och

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 44 (M)
Reservation 45 (SD)
Reservation 46 (C)
Reservation 47 (V)
Reservation 48 (L)

18. Utveckla studie- och yrkesvägledningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 97.

Reservation 49 (M, C, KD, L)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25
4

Beslut

Beslut: 2019-04-25
18 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:105 av Robert Stenkvist (SD),

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 23,

2018/19:1422 av Alexandra Anstrell (M),

2018/19:2047 av Jan Björklund m.fl. (L),

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 9 och 10,

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 12,

2018/19:2826 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 1, 27 och 28.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

2. Tioårig grundskola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 77.

Reservation 4 (M, KD)

3. Översyn av läroplaner och kursplaner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 79.

Reservation 5 (M, KD)

4. Höjd studietakt och förlängd skolplikt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 83 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 6 (M, KD)

5. Utökad undervisningstid i grundskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 82 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 7 (M, C, KD, L)

6. Undervisningstiden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 22 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)

7. Läxhjälp och lovskola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 24,

2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 25 och 26 samt

2018/19:2937 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

8. Ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:216 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1 och 42,

2018/19:1168 av Teresa Carvalho (S),

2018/19:1903 av John Weinerhall (M) yrkandena 1 och 4,

2018/19:2044 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin (S),

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (L)

9. Val av skola

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 10,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 63,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

10. Utveckla det fria skolvalet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 92.

Reservation 23 (M, C, KD, L)

11. Ett aktivt skolval

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 2 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (KD)

12. Fristående skolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD),

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1-6,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 43,

2018/19:438 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:599 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S),

2018/19:2413 av Alireza Akhondi (C),

2018/19:2436 av Martina Johansson (C) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 17,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 28 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21.

Reservation 27 (M)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)
Reservation 30 (KD)
Reservation 31 (L)

13. Översyn av kö- och antagningssystemet inom skolvalet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 93,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 10 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 32 (M, C, KD, L)
Reservation 33 (V)

14. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 1,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 4, 40 och 44,

2018/19:438 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:496 av Robert Hannah (L),

2018/19:555 av Maria Nilsson (L),

2018/19:599 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD),

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:1903 av John Weinerhall (M) yrkande 5,

2018/19:2383 av Niels Paarup-Petersen (C),

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (C)
Reservation 37 (V)
Reservation 38 (KD)

15. Särskilda undervisningsformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2434 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2710 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C),

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 3 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 39 (M)
Reservation 40 (C)

16. It i skolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7,

2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S),

2018/19:2716 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 3 och 4,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 11,

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 15,

2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) yrkande 1 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (C)

17. Studie- och yrkesvägledning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 37,

2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 3,

2018/19:777 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:1490 av Martina Johansson (C),

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 6 och 7,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 18 och

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 44 (M)
Reservation 45 (SD)
Reservation 46 (C)
Reservation 47 (V)
Reservation 48 (L)

18. Utveckla studie- och yrkesvägledningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 97.

Reservation 49 (M, C, KD, L)