Landsbygdsprogrammet 2014-2020, utformning och genomförande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU14

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 7 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-06-10
Betänkande 2018/19:MJU14
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-13