Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU19

Planerat beslutsdatum: 11 april 2018

Nästa händelse: Beredning 13 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-13
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-06
Betänkande 2017/18:MJU19
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11