Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2013

Beslut

Övergångbestämmelser för Inspektionen för vård och omsorg (SoU19)

Den 1 juni 2013 inrättas en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om övergångsbestämmelser i samband med inrättandet. Inspektionen för vård och omsorg ska ta över vissa av Socialstyrelsens uppgifter. Den nya myndigheten ska bland annat arbeta med tillsyn och bevilja tillstånd inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionshinder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-16
Justering: 2013-04-23
Betänkande publicerat: 2013-04-23
Trycklov: 2013-04-23
Betänkande 2012/13:SoU19

Övergångbestämmelser för Inspektionen för vård och omsorg (SoU19)

Den 1 juni 2013 inrättas en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om övergångsbestämmelser i samband med inrättandet. Inspektionen för vård och omsorg ska ta över vissa av Socialstyrelsens uppgifter. Den nya myndigheten ska bland annat arbeta med tillsyn och bevilja tillstånd inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionshinder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-02
4

Beslut

Beslut: 2013-05-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595),
2. lag om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
3. lag om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
4. lag om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,
5. lag om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
6. lag om ändring i lagen (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:82 punkterna 1-6.