om vissa delegeringsfrågor och regelförenklingar på vägtrafikens område (prop. 1986/87:34)

Trafikutskottets betänkande 1986/87:TU9

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut