om statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 1994 (prop. 1987/88:24)

Kulturutskottets betänkande 1987/88:KrU8

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut