om omsättningsskatt på aktier

Skatteutskottets betänkande 1980/81:SkU32

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut