om fysisk riksplanering m.m.

BoUs betänkande 1983/84:BoU2

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut