om förmynderskap och godmanskap

LUs betänkande 1981/82:LU4

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut