om ett bostadsförbättringsprogram m.m. (prop. 1983/84:40, bil. 9, delvis)

BoUs betänkande 1983/84:BoU11

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut