om de s.k. Guadeloupemedlen

Finansutskottets betänkande 1981/82:FiU23

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut