om anslag inom socialdepartementets verksamhetsområde, såvit avser vissa myndigheter m.m. (prop. 1982/83:100, bil. 7 delvis)

Socialutskottets betänkande 1982/83:SoU18

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut