Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU27

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU27)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar görs av stat, kommuner och landsting vid inköp av vissa varor och tjänster. Motionerna handlar bland annat om hårdare krav för offentlig upphandling i fråga om kollektivavtal, sociala hänsyn, småföretagande och närproducerade varor och tjänster.

Datum för beslutet: 20 februari 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:FiU27 (pdf, 216 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas 63 motionsyrkanden om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden hösten 2013. Förslagen handlar bl.a. om kollektivavtal, socialt företagande, mindre företag, närproducerat och miljökrav.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 16 reservationer och 5 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Kollektivavtal m.m.

Riksdagen avslår motionerna

2013/14:Fi214 av Teres Lindberg (S) i denna del,

2013/14:Fi238 av Lars Johansson och Shadiye Heydari (båda S) yrkande 1,

2013/14:Fi239 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (båda S) yrkande 1,

2013/14:Fi267 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),

2013/14:Fi298 av Marie Granlund (S) yrkande 1 i denna del,

2013/14:Fi302
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

45 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-16
Justering: 2014-01-23
Betänkande publicerat: 2014-01-31
Trycklov: 2014-01-31
Reservationer 16
Betänkande 2013/14:FiU27
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-19
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar