Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2010

Beslut

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (FiU38)

Det blir nya mål och riktlinjer för det fortsatta arbetet med den statliga förvaltningen. Det ska bli enklare för personer och företag att använda offentlig information för både kommersiella och icke-kommersiella syften. Myndigheternas hantering av e-legitimationer ska styras och samordnas på ett tydligare sätt. Senast 2013 ska statliga myndigheter kunna hantera sina beställningar av varor och tjänster elektroniskt. En förbättrad statlig samordning och samverkan på regional nivå ska förenkla medborgarnas, kommunernas och företagens kontakter med statliga myndigheter. På lång sikt kan statlig service på lokal nivå förmedlas via gemensamma servicekontor. För att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna bör myndigheter pröva om administrativa stödverksamheter kan utföras i annan regi. Myndigheten Staten pensionsverk ändrar namn till Statens tjänstepensionsverk.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-25
Trycklov: 2010-05-25
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:FiU38

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (FiU38)

Regeringen har tagit fram ett förslag till mål och riktlinjer för det fortsatta arbetet med i första hand den statliga förvaltningen. Enligt förslaget ska det bli enklare för personer och företag att använda offentlig information för både kommersiella och icke-kommersiella syften. Myndigheternas hantering av e-legitimationer ska styras och samordnas på ett tydligare sätt. Senast 2013 ska statliga myndigheter kunna hantera sina beställningar av varor och tjänster elektroniskt.

En förbättrad statlig samordning och samverkan på regional nivå ska förenkla medborgarnas, kommunernas och företagens kontakter med statliga myndigheter. På lång sikt kan statlig service på lokal nivå förmedlas via gemensamma servicekontor.

För att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna bör myndigheter pröva om administrativa stödverksamheter kan utföras i annan regi. Statliga myndigheter ska heller inte sälja varor och tjänster på marknaden eller företräda särintressen inom sina verksamhetsområden.

Myndigheten Staten pensionsverk ändrar namn till Statens tjänstepensionsverk.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-02
4

Beslut

Beslut: 2010-06-02
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för förvaltningspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för förvaltningspolitiken som regeringen föreslår och godkänner att det tidigare målet upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:175 punkt 6 och avslår motion 2009/10:Fi11 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m810015
c25004
fp23005
kd22002
v01903
mp01504
-1000
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:175 punkt 1.

3. Namnbyte för Statens pensionsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara,
b) lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
c) lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration,
d) lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:175 punkterna 2-5.