Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Moms för elektroniska tjänster ska betalas i det land där köparen finns (SkU31)

Ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska ta ut och betala moms i det land där köparen finns. De nya reglerna gör att företag i ett land kan konkurrera på samma villkor som företag i ett annat EU-land, som har lägre momssats. För att förenkla för säljarna kommer redovisning och betalning av skatt att kunna göras elektroniskt genom en enda så kallad kontaktpunkt.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutat: 17 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-06-09
Trycklov: 2014-06-05
Betänkande 2013/14:SkU31

Moms för elektroniska tjänster ska betalas i det land där köparen finns (SkU31)

Ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska ta ut och betala moms i det land där köparen finns. De nya reglerna gör att företag i ett land kan konkurrera på samma villkor som företag i ett annat EU-land, som har lägre momssats. För att förenkla för säljarna kommer redovisning och betalning av skatt att kunna göras elektroniskt genom en enda så kallad kontaktpunkt.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-13
Debatt i kammaren: 2014-06-16
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommuni-kationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
3. lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster,
4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
5. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med det tillägget att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 oktober 2014.

1. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommuni-kationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
3. lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster,
4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
5. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med det tillägget att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 oktober 2014.