Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ny växtförädlarrättslag

LUs betänkande 1996/97:LU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 1997

Beslut

Ny växtförädlarrättslag (LU20)

Riksdagen beslutade om en ny växtförädlarrättslag som i vissa avseenden innebär en förstärkning av ensamrätten till nya växtsorter. Den nya lagen utgör en anpassning till en internationell konvention för skydd av växtförädlingsprodukter, som riksdagen samtidigt godkände. Vidare beslutades om en ändrad instansordning som innebär att beslut av Statens växtsortnämnd ska överklagas till Patentbesvärsrätten.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-10
Justering: 1997-05-13
Betänkande 1996/97:LU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-28
4

Beslut

Beslut: 1997-05-28

Protokoll med beslut